Środki Unijne na kursy HR

Informujemy iż w ramach pogramu dotacyjnego „Kujawsko Pomorski Program Społeczny” na cztery Treningi Dla Kierowników grant uzskały poniższe projekty:

 • Warsztaty Szkoleniowe dla Specjalistów w firmie Irchowicz
 • Szkolenia z zarządzania firmą bonusem motywacyjnym dla załogi.
 • „Lepszy internet”
 • eksport szansą na dynamiczny wzmocnienie strategii działania i zoptymalizowanie konkurencyjności Spółki Alad
 • nowoczesny proces zbierania, archiwizacji i analizy wyników pomiarów procesu produkcyjnego
 • innowacyjny, Inteligentny Układ Redukcji Mocy Opraw Ulicznych firmy MICROMEX
 • opracowanie metodyki utylizacji odpadów wykorzystującej wodę w stanie nadkrytycznym
 • opracowanie i uruchomienie procedury produkcji segmentowych taśm ściernych szerokich.
 • PKWiU: 72.21.11-00.00
 • opracowanie i uruchomienie wzorów dotyczących produkcji suchych mieszanek do torkretowania
 • sporządzenie koncepcji nowoczesnej technologii recyklingu betonu dla produkcji nowo-sparametryzowanego wyrobu.
 • sporządzenie strategii dynamizacji importu dla firmy Robert Majkut Design
 • sporządzenie, implementacja innowacyjnych opakowaniowych folii spożywczych APET z udziałem recyklatów
 • platforma współpracy translacyjnej
 • rozbudowa i przekształcenie bibliograficznej bazy rejestrów AGRO w bazę bibliograficzno-abstraktową z wykorzystaniem oprojektowania YADDA
 • system CIĄGŁEJ KONTROLI STOPNIA I TEMPA PROCESU STARZENIA PALIW PŁYNNYCH W TRAKCIE MAGAZYNOWANIA
 • opracowanie harmonogramu dynamizacji importu platformy bezpieczeństwa użytkowników urządzeń mobilnych
 • wdrożenie serwisu gpsfriendly.com- implementacja nowej e-usługi w obszarze wymiany drogą elektroniczną cyfrowych informacji (tras turystycznych).
 • wdrożenie nowoczesnego procesu B2B do elektronicznej wymiany zasobów i zarządzania informacją handlową w spółce RPMCOM.
 • wdrożenie innowacyjnych e-usług w postaci automatycznych wywiadów medycznych na bazie modelu eksperckiego
 • implementacja harmonogramu intensyfikacji importu w przedsiębiorstwie MIROX
 • wdrożenie do produkcji uprzednio opracowanych wzorów stolarki okiennej PCV
 • zbudowanie nowoczesnego modelu produkcyjnego umożliwiającego komunikację z urządzeniami parku maszynowego z wykorzystaniem standardu JDF
 • stworzenie mobilnego portalu agregującego informacje o dostępnych terminach usług, umożliwiającego automatyczną rezerwację usługi oraz generowanie voucherów.
 • stworzenie cyfrowego portalu gier edukacyjnych i zręcznościowo-logicznych z motywująco-strategicznym projektem decyzyjnym
 • stworzenie cyfrowego serwisu społeczności budowlanej -www.panelbudowlany.pl

  Tagi: szkolenia z zarządzania, szkolenie menedżerów