Podstawy teoretyczne dla absolwentów szkoleń – symulacje


Gorąco prosimy klientów naszych zajęć i symulacji menedżerskich dla specjalistów logistyki, transportu i utrzymania ruchu o przeglądnięcie wymienionych poniżej opracowań w uzupełnieniu do treningu Gry Menedżerskie.
Nadmieniamy przy tym, iż niniejsza baza zawiera opracowania wykraczające poza tradycyjną wiedzę o grach i ma posłużyć do inspiracji odnośnie fabuły pisanych przez Naszych Słuchaczy symulacji.

 • Wzmacnianie Cech Przywódczych w Międzynarodowej Jednostce Biznesowej, Jan Stanisławski
 • Szkolenia Projektowe, Karina Elwik
 • Pomiary temperatury
 • Obrabiarki skrawające do metali
 • Zapobieganie porażeniom elektr. w przemyśle
 • Symulacje decyzyjne – fundamenty praktyczne
 • Wzmacniacze rezonansowe i generatory mocy wielkiej czestotliwości.
 • Zarys planowania przestrzennego
 • Technologia Budowy Maszyn
 • Uzdatnianie wody w kotłowniach i ciepłowniach /95.11.20/
 • Pracownik socjalny w zakładzie pracy
 • Zbiór zadań z teorii maszyn cieplnych
 • Nowoczesne metody malowania
 • Komparatory elektryczne pomiarowe
 • Maszyny i napęd elektryczny Poradnik technika elektrotechnika
 • Maszynoznawstwo ogólne i części maszyn w pytaniach i odpowiedziach
 • Ekonomia polityczna kapitalizmu
 • Ekonomia polityczna t.I i II.
 • Mały Leksykon mechanika tom I
 • Projektowanie układów VLSI
 • Systemy elektroenergetyczne
 • Zbiór przepisów BHP w budownictwie t.IV
 • Vademecum materiałoznastwa
 • Układy scalone w pytaniach i odpowiedziach.
 • Chemia techniczna
 • Technologia chemiczna
 • Mały podręcznik kierowcy
 • Rysunek techniczny elektryczny.
 • Obsługa samochodów importowanych
 • Kontrola wody i pary w energetyce Wyd. III zm.
 • Kronika kobiet
 • Pomiary wielkości nieelektrycznych. Wyd.V
 • Układy elektroniczne cz.I.Układy analogowe liniowe.Wyd.I. Podręcznik akademicki. 445str.,23cm.
 • Gospodarka przestrzenna Wyd.II 179 str., 24 cm
 • Aparatura i urządzenia chłodnicze Wyd IV 427 str., 20 cm
 • Dynamika wygrywania Wyd I 217s,20cm
 • Podzespoły elektroniczne Elementy bierne – Poradnik 565 str.,24 cm
 • Opis programu Quattro Pro w.4.0 284 str., 20 cm
 • Kodeks podatnika 543 str., 24 cm
 • Gry symulacyjne – fundamenty praktyczne
 • Rejestry sądowe-spółek handlowych-spółdzielni-przedsiębiorstw państwowych 224 str., 20 cm
 • Kronika medycyny Wyd.I 648 str., 30 cm
 • Wielki słownik angielsko-polski z suplementem O-Z 715 str., 24 cm
 • Zarządzanie strategiczne firmą 141 str. 20 cm
 • Polskie dzieje od czasów najdawniejszychdo współczesności Wyd.II 378 str.,24 cm
 • Przewodnik inż.elektryka t 3 740 str,21 cm
 • Internet dla opornych Wyd.II 465 str,24 cm
 • Word 6 dla Windows dla opornych w.polska 365 str,24 cm
 • System finansów publicznych w procesie transformacji gospodarki polskiej
 • Termodynamika – repetytorium dla uczniówszkół średnich i kandydatów na wyższe uczelnie 106 str, 21 cm
 • Kodeks pracy St.pr.12.01.98 594 str, 24 cm
 • Fizyka – pola i prąd – testy 371 str, 20 cm
 • Ilustrowane dzieje kultury i nauki polskiej
 • Leksykon eksportera do krajów Unii Europejskiej 310 str, 24 cm
 • Finanse publiczne – Teoria i praktyka 561 str, 24 cm
 • Socjologia pracy 251 str, 24 cm
 • Elementy prawa dla ekonomistów 292 str, 24 cm
 • Poradnik elektryka 215s 24cm
 • Java Script + D-59 599 str, 24 cm
 • Matematyka finansowa – Fundamenty teoretyczne, przykłady, zadania 358 str, 24 cm
 • Public Relations A-Z 367 str, 24 cm
 • Bezpieczeństwo w Windows 2000 czarna księga 391 str. 24 cm
 • Sztuka programowania T.3 Sortowanie i wyszukiwanie 838 str, 24 cm
 • Leksykon inżyniera t.1 Spawalnictwo 1068 str, 21 cm