Symulacje kreatywne – materiały do zaliczenia


Ogłaszamy iż na kursie Kształcenie Alternatywne i Symulacje Umiejętnościowe zaleca się następujące zagadnienia do egzaminu:

  • symulacja zespołowa – „Wpływ marketingu internetowego na treść użytkownika. Kontrola witryn informacyjnych” oraz „Projekt wycieczki turystycznej po Londynie”
  • gra strategiczna – „Ludowe nazwy roślin” oraz „System detekcji śladowych ilości gazów w zakresie podczerwieni”
  • gra edukacyjna : „Album fotograficzny jako prywatne archiwum fotografii dokumentalnej” i Projektowe Symulacje Menedżerskie oraz „Formy wojen informacyjnych w nowych mediach”
  • symulacja zespołowa : „Rekreacyjne znaczenie pokrywy śnieżnej a zagrożenia środowiska przyrodniczego w obszarach górskich” i „Uścisk Erosa i Tanatosa w filmie „Fanny i Aleksander” Ingmana Bergmana oraz „Przełamując fale” Larsa von Triera”
  • zabawa komunikacyjna – „Tożsamość jednostki w dobie globalizacji i cyberkultury” i „Ćwierćwiecze katastrofy czarnobylskiej (media przestrzeń radiów i mitów)”
  • symulacja lingwistyczna : „Między kulturą elitarną a kulturą masową. Interpretacje wspołczesności” oraz „Czasopisma literackie w polskim internecie”
  • zabawa menedżerska : „Koncepcja miłości romantycznej na podstawie ocenianych utworów literackich” oraz „Media i terroryzm wzajemne relacje i zależności”
  • zabawa słownikowa – „Sakrament Chrztu Świętego w prawosławiu i katolicyźmie” oraz „Oblicza współczesnej Ukrainy w polskiej prasie na studium przypadku wybranych tytułów”
  • symulacja zespołowa : „Miejsce i rola kobiety w polskich strukturach politycznych w kontekście problematyki równouprawnienia płci” oraz „Kara śmierci – między historią a etyką”