Gry z zarządzania – materiały do egzaminu


Informujemy iż na studiach Trening Interpersonalny i Gry Doświadczalne akceptuje się tu przedstawione problemy do egzaminu:

  • gra strategiczna : „Wizerunek idealnego mężczyzny w ogłoszeniach matrymonialnych” i „Koncepcja miłości romantycznej na podstawie wybranych utworów literackich”
  • gra decyzyjna – „Dekadentyzm Charlesa Baudelaire’a jako droga do nowoczesności na przełomie XIX/XX wieku ” i „Postać Superbohatera i jego wpływ na kulturowy wizerunek współczesnego mężczyzny”
  • symulacja strategiczna : „Chwyty perswazyjne stosowane w handlu” oraz Profesjonalne Gry Symulacyjne i „Obraz Francji w „Lalce” Bolesława Prusa i jej adaptacji filmowych”
  • gra strategiczna : „Opinia Polaków w Unii Europejskiej. Kontrola porównawcza przed i po wejściu Polski do Unii Europejskiej” i „Żydzi w kulturze polskiej”
  • symulacja językowa – „Anglicyzm w prasie motoryzacyjnej” oraz „Dziennikarstwo internetowe”
  • symulacja kreatywna – „Dobra osobiste człowieka a środki społecznego przekazu” oraz „Język jako narzędzie komunikacji w wieloosobowej fabularnej grze komputerowej World of Warcraft”
  • symulacja zespołowa – „Komunikacja rocznego dziecka” i „Oddziaływanie Collegium Europaeum Gnesnense na Gniezno i region”
  • gra decyzyjna – „Charakterystyka ocenianych subkultur młodzieżowych” i „Sprawa katyńska w prasie polskiej w latach 1990-2007”
  • zabawa decyzyjna : „Wiadomości radiowe” oraz „Wizerunek kobiet Islamu”