Ćwiczenia edukacyjne – problematyka do pracy dyplomowej


Zawiadamiamy że na programie Trening Interpersonalny i Symulacje Doświadczalne rekomenduje się prezentowane na niniejszej liście książki do zaliczenia:

  • zabawa słownikowa : „Typy kobiet w angielskich powieściach gotyckich” i „Trwałość obrzędów słowiańskich i kultura współczesności”
  • symulacja językowa – „Manipulacje i perswazja w dyskusjach publicznych. Ujęcie porównawcze” oraz „Poetyka listu romantycznego na modelu korespondencji Juliusza Słowackiego i Salomei Becu”
  • zabawa edukacyjna – „Czarny Wrzesień i masakra w Monachium. Zbrodnia podczas świętego pokoju” i Komunikacyjne Symulacje Szkoleniowe oraz „Smok w politeistycznych mitologiach Europy”
  • gra decyzyjna – „Spojrzenie Europejek na Afrykę” oraz „Zbrodniarze wojenni byłej Jugosławii”
  • zabawa językowa – „Podstawy miłości w utworach Jane Austen i Katarzyny Grocholi” i „Stan obecny i perspektywy rozwoju turystyki wiejskiej w powiecie Janów Lubelski”
  • gra decyzyjna : „Odpowiedzialność za słowo prawo czy obowiązek dziennikarza” oraz „RRL w autobiografiach”
  • symulacja menedżerska : „Kultura stosów. Prześladowanie czarownic w Hiszpanii, Portugalii i Francji od XV w. do VIII wieku” oraz „Wpływ kampanii reklamowej na popularność produktu na przykladzie kampanii Heyah”
  • symulacja zespołowa – „Zawód dziennikarz – współczesne wyzwania” i „Język polski jako obcy – rozumienie pojęć uniwersalnych: wolność, demokracja, terroryzm. Rola kultury”
  • zabawa strategiczna : „Przezwiska nadawane przez uczniów na modelu wychowanków SOSW nr II w Gnieźnie” oraz „Wpływ marketingu internetowego na treść użytkownika. Kontrola witryn informacyjnych”