Czemu stres ma negatywny wpwływ na pracowników.

Chodzenie na zwolnienia lekarskie przez choroby stanowi ogromny problem zarówno dla samych firm, jak i społecznych instytucji. Przebywając na zwolnieniu taki pracownik nie może wykonywać swoich obowiązków zawodowych, ale należy mu się dodatkowo za ten okres wynagrodzenie. Do pewnej liczby dni na zwolnieniu płaci je firma, a następnie taki obowiązek przejmuje ZUS.

W chronieniu przed pracowniczymi chorobami niezwykle ważna jest prewencja, z takich też powodów w działania tego typu angażuje się także Państwowa Inspekcja Pracy. Jednym z istotniejszych obszarów, w których zaczęto tego typu działania, jest zapobieganie skutkom stresu zawodowego wśród {pracowników oraz pracodawców|pracodawców oraz pracowników|pracodawców i pracowników|pracowników i pracodawców. W tym celu przygotowane zostały liczne warsztaty i szkolenia związane z takimi zagadnieniami.

Pracodawcy w zakresie tego projektu skorzystać mogą poza tym z dostępnych narzędzi, które pozwolą zbadać zakres ryzyka w prowadzonych przez nich firmach. Dzięki temu będzie można zacząć należyte działania naprawcze, a oprócz tego zacząć wdrażać profilaktycznie środki zapobiegające pojawieniu się stresu związanego z pracą.

Jak widać po statystykach, ten właśnie czynniki to jeden z bardzo często występujących przyczyn pracowniczych chorób. Ocenia się, że ponad połowa wszystkich zwolnień jest efektem postępujących kłopotów z nieradzeniem sobie ze zbyt dużą presją w pracy. Tylko zaburzenia układu mięśniowo-szkieletowego są częściej zgłaszane pośród problemów z wykonywaniem obowiązków zawodowych.

Zbyt długi stres odbija się bardzo negatywnie na wielu różnych płaszczyznach życia, nie tylko w sferze osobistej, ale też zawodowej. Powoduje rosnące kłopoty z fizycznym i psychicznym zdrowiem, a w ogóle nie leczony może się stać przyczyną poważnych dolegliwości. Długotrwałe narażenie na warunki stresowe zakończyć się nawet może ciężką nerwicą czy depresją.

Pracownicy często nie mają nawet świadomości, ile niepożądanych skutków może dla nich nieść stresujące życie. Rezultaty takiej sytuacji odbijają się także na funkcjonowaniu firmy, ponieważ zmniejsza się motywacja i produktywność, a zwiększa liczba wypadków i zwolnień chorobowych.