Dlaczego stres ma negatywny wpwływ na pracowników.

Chodzenie na zwolnienia lekarskie przez choroby stanowi poważny problem zarówno dla przedsiębiorstw i firm, jak i społecznych instytucji. Przebywając na zwolnieniu lekarskim pracownik nie może wykonywać swoich obowiązków zawodowych, ale należy mu się również za ten czas wynagrodzenie w odpowiedniej wysokości. Do określonej liczby dni będzie je płacił pracodawca, a później taki obowiązek przejmuje ZUS.

W chronieniu przed chorobami pracowniczymi niezwykle istota jest prewencja, z tego też powodu w takie działania angażuje się także PIP. Jednym z ważniejszych obszarów, w jakich podjęto tego typu działania, jest zapobieganie i przeciwdziałanie niepożądanym skutkom zawodowego stresu pośród {pracowników oraz pracodawców|pracodawców oraz pracowników|pracodawców i pracowników|pracowników i pracodawców. W z związku z tym przygotowane zostały specjalistyczne szkolenia i warsztaty poświęcone takim zagadnieniom.

Właściciele firm w zakresie tego projektu skorzystać będą mogli dodatkowo z licznych narzędzi, jakie pozwolą oszacować ryzyko w firmach, które do nich należą. Dzięki temu będzie można zacząć skuteczne działania naprawcze, a dodatkowo zacząć wdrażać profilaktycznie środki chroniące przez pojawieniem się stresu zawodowego.

Jak pokazują statystyki, ten właśnie czynniki jest jednym z bardzo często występujących powodów pracowniczych chorób. Ocenia się, że blisko 60 procent zwolnień lekarskich jest rezultatem postępujących problemów z nieradzeniem sobie ze zbyt dużymi nerwami w pracy. Tylko zaburzenia układu mięśniowo-szkieletowego są częściej zgłaszane pośród problemów z wykonywaniem pracy zawodowej.

Za długo trwający stres odbija się bardzo negatywnie na rozmaitych płaszczyznach naszego życia, nie tylko w sferze osobistej, ale też zawodowej. Często powoduje powiększające się kłopoty z fizycznym i psychicznym zdrowiem, a w ogóle nie leczony może się stać przyczyną poważniejszych schorzeń. Długotrwałe narażenie na duży stres zakończyć się nawet może ciężką nerwicą czy depresją.

Pracownicy często nie mają zupełnie świadomości, ile negatywnych skutków dla nich może nieść życie w nieustannym stresie. Skutki tego typu sytuacji będą się również odbijać na codziennym działaniu firmy, bowiem znacznie się zmniejsza produktywność i zadowolenie, a zwiększa ilość zwolnień chorobowych oraz wypadków.