Scenki strategiczne – podstawy programowe do pracy zaliczeniowej


Informujemy że na kursie Trening Kreatywny i Gry Doświadczalne dopuszczamy tu przedstawione tematy do egzaminu:

  • zabawa biznesowa : „Honor i jego znaczenie w islamie na studium przypadku wybranych aspektów życia religijnego i rodzinnego” i „Teatr Wojciech Bogusławskiego wobec współczesnych wydarzeń politycznych. Na przykładzie współczesnych wydarzeń politycznych. Na modelu wybranych premier drugiej dyrekcji warszawskiej”
  • zabawa edukacyjna : „ Prawne i filozoficzne aspekty eutanazji w Polsce i na świecie oraz jej medialny obraz” oraz „Dni mroźne w Siedlcach i ich zależność od strefowej cyrkulacji atmosferycznej (1966-1998)”
  • gra zespołowa : „Wizja przeszłości w „Potopie” Henryka Sienkiewicza” i Gry oraz „Nazwy trunków serwowanych w wielkopolskich pubach”
  • zabawa decyzyjna : „Trzecia Rzesza w opiniach pracy polskiej w latach 1933-1939 ” i „Sytuacja osób niepełnosprawnych w Polsce ( na przykladzie województwa wielkopolskiego)”
  • gra lingwistyczna – „Obraz średniowiecznej inkwizycji w powieści Umberto Eco „Imię róży”” i „Współczesny film macedoński. Człowiek wobec historii okrucieństwa wojny”
  • gra zespołowa – „Rola sloganu w reklamie” oraz „Łemkowskim szlakiem cerkwi drewnianych”
  • gra językowa – „Sprawa katyńska w prasie polskiej w latach 1990-2007” oraz „Zróżnicowanie opinii dotyczącej rekreacji ruchowej wśród studentów pierwszych uczelni w Lublinie”
  • zabawa językowa – „Walory krajoznawcze Białowieży” oraz „Perspektywy rozwoju enoturystyki w okolicy Małopolskiego Przełomu Wisły”
  • symulacja decyzyjna : „Kultura narodu i mniejszości narodowych Republiki Macedonii” oraz „Miejsce i znaczenie lalki barbie w kulturze wspolczesnej”