Subwencje na szkolenia HR


Zawiadamiamy że w ramach pogramu dotacyjnego „Dolnoslaski Fundusz Infrastrukturalny” do weryfikacyjnego etapu dostały się znajdujące się na poniższej liście aplikacje:

 • stworzenie zdalnej Platformy Narzędzi Analizy Ekonomicznej – warsztaty ze stresu
 • stworzenie mobilnego systemu rezerwacji i monitoringu noclegów mKwatermistrz w sieci zdalnej w modelu rozproszonym – warsztaty interpersonalne
 • Szkolenia Dla Departamentów Zbytu w Katowicach – szkolenia z zarządzania projektem
 • zbudowanie platformy internetowej prezentującej informacje o produktach w polskich sklepach internetowych w kategorii odzież, obuwie i biżuteria, umożliwiającej porównywanie tych produktów pod względem wyglądu oraz dokonanie ich nabycieu w sklepach partners – treningi firmowe
 • stworzenie portalu społecznościowego z e-usługami dla młodych rodziców – warsztaty zamkniete
 • zbudowanie serwisu (aplikacji mobilnej oraz www) oferującego e-usługę bluetooth marketingu – rozwiązania promocji sprzedaży – treningi negocjacyjne
 • zbudowanie telemedycznej platformy usługowej – szkolenia handlowe
 • przyrost potencjału badawczego laboratorium poprzez zastosowanie innowacyjnych procedury – szkolenia firmowe
 • wzmocnienie poziomu eksportu poprzez uruchomienie na rynki zagraniczne nowego produktu – szkolenia z zarządzania projektem
 • Automatyczny audyt IT – opracowanie i wdrożenie usługi elektronicznej – szkolenia pracownicze
 • Badania i wprowadzenie na rynek substancji o działaniu przeciwnowotworowym (PKWiU:7310) – treningi z zarządzania projektem
 • Badania nad nowymi produktami informatycznymi z zakresu ekologicznej logistyki, nr PKWiU 722112-0000 – warsztaty biznesowe
 • Budowa i wdrożenie inteligentnej wyszukiwarki filmowej – szkolenia menedżerskie
 • Budowa Komputerowego systemu Monitoringu systemów Radiowych – szkolenia z zarządzania projektem
 • Dofinansowanie kosztów związanych z uzyskaniem w Polsce i zagranicą ochrony własności przemysłowej powstałej w wyniku własnych prac badawczo-rozwojowych – szkolenia z zarządzania projektem
 • Działania informacyjno-promocyjne realizowane w 2010 roku przez Instytucję Wdrażającą działanie 45 i poddziałanie 622 systemu Operacyjnego zaawansowana Gospodarka – szkolenia z konfliktów
 • zdigitalizowana koncepcja Gromadzenia, Analizy i Udostępniania Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych – warsztaty z asertywności