Symulacje kreatywne – zagadnienia do pracy magisterskiej


Zawiadamiamy iż na kursie Uczenie Psycholingwistyczne i Symulacje Doświadczalne akceptuje się nizej wymienione zagadnienia do zaliczenia:

  • symulacja menedżerska – „Baza noclegowa w największych miastach środkowej i południowo-wschodniej części Polski” oraz „Portret współczesnej kobiety w miesięczniku „Twój Styl” – studium porównawcze na podstawie pierwszych egzemplarzy z lat 1994-2010”
  • gra strategiczna : „Budżet partycypacyjny: przestrzeń dla społeczeństwa obywatelskiego” oraz „Komunikacja międzykulturowa w stosunkach polsko-ukraińskich na terenie Rzeczpospolitej”
  • symulacja strategiczna – „Kurdowie jako przykład przebudzenia świadomści zbiorowej w walce o własną autonomię w xx wieku” i Językowe Gry Negocjacyjne i „Model polskiej rodziny we współczesnej reklamie”
  • symulacja zespołowa – „Narodziny Kościołów narodowych w Serbii, Bułgarii i Macedonii” oraz „Obszary ekologicznego zagrożenia w Polsce”
  • zabawa komunikacyjna – „Relacje polsko-rosyjskie. Badanie stereotypów i uprzedzeń” i „Chrześcijański etos pracy na przestrzeni wieków”
  • zabawa menedżerska – „Promocja miasta Gniezno przez sport” oraz „Obraz Polski i Polaków w prasie brytyjskiej”
  • symulacja decyzyjna : „Czego boi się współczesny człowiek? Refleksje o kondycji egzystencjalnej na podstawie seriali telewizyjnych” oraz „Nazwy trunków serwowanych w wielkopolskich pubach”
  • gra językowa – „Potencjał turystyczno-rekreacyjny gminy Uchanie” i „Media – wszechstronnie wykształcony pedagog, czy zły doradca życiowy? – Wpływ prasy młodzieżowej na zachowanie nastolatków”
  • zabawa decyzyjna – „Laserowe barwienie metali” i „Zło w internecie z perspektywy katolickiej teologii moralnej”