Subwencje na szkolenia z zarządzania


Ogłaszamy iż w ramach funduszu unijnego „Małopolski Fundusz Strukturalny” do trzeciego etapu dostały się tu wymienione projekty:

 • zbudowanie internetowej platformy do systemowej obsługi zleceniodawców w zakresie planowania i obróbki graficznej – szkolenia HR
 • wypracowanie nowatorskiego portalu parentingowego z wirtualną akademią dynamizacji rodzica w formie e-learningu – treningi z obslugi klienta
 • Szkolenia Dla Reprezentantów Sprzedaży Na Śląsku – szkolenia z przywództwa
 • zbudowanie pierwszego portalu mobilnego o leasingu o unikalnej funkcjonalności – szkolenia firmowe
 • wypracowanie platformy z aukcjami przeprowadzanymi w czasie rzeczywistym – warsztaty z komunikacji
 • stworzenie serwisu cyfrowego w zakresie porównywania ofert usług – treningi zamkniete
 • wypracowanie serwisu usługowej, technologicznej digitalizacji dokumentów – szkolenia zamkniete
 • przyrost konkurencyjności poprzez wynalazki i innowacje produktowe – treningi z asertywności
 • wzmocnienie potencjału badawczo – rozwojowego STOMIL SANOK SA – szkolenia z konfliktów
 • „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – umożliwienie dostępu do Internetu mieszkańcom Gminy Złocieniec” – warsztaty z komunikacji
 • certyfikacja procesów biznesowych firmy CB SA i jej kooperantów poprzez implementacja platformy B2B – szkolenia z zarządzania projektem
 • Badania nad procesem ekstrakcji informacji i uruchomienie otrzymanych rozwiązań w warunkach komercyjnych – szkolenia handlowe
 • (Przyrządy ciekłokrystaliczne) – szkolenia handlowe
 • Centrum Promocji i Wsparcia Innowacyjności Organizacyjnej Przedsiębiorstw – stymulowanie relacji kooperacyjnych i współpracy pomiędzy firmami – warsztaty pracownicze
 • Dokonanie zgłoszenia patentowego wynalazku w procedurze międzynarodowej – szkolenia HR
 • Działalność importowa szansą na szybki rozwój firmy Geres Asco Sp z oo – szkolenia z zarządzania czasem
 • interaktywny proces tworzenia harmonogramów czasu pracy – treningi pracownicze