Warsztat unijny – powiadomienie uczestników – projekty EFS

W związku z podjętą strategią upowszechnienia projektu nr KFIJ/49 3 3 /2015 zapraszamy wszystkich zainteresowanych na konferencję poświeconą diagnozie rozdystrybuowania budżetu z Europejskiego Priorytetu Oświatowego

Program dyskusja podczas warsztatu obejmuje wymienione tu zespoły robocze:

 • Aktualizacja oceny szacunkowej projektów 16 Regionalnych Programów Operacyjnych na lata 2007-2013
 • Ocena kryteriów wyboru projektów w ramach RPO WŁ
 • Ocena działań informacyjno-promocyjnych i szkoleniowych podjętych w latach 2007-2008 oraz I kwartale 2009 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
 • Badanie odbioru kampanii i świadomości Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 – II badanie
 • Audyt efektywności wdrożenia założeń EFS na przykładzie programu edukacyjnego Ośrodek na Szkolenia w Gdańsku
 • Ocena systemu zarządzania finansowego i kontroli Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, lata 2004-2006 – ocena uzupełniająca
 • „Ocena systemu informacji i promocji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego
 • Ocena realizacji projektów partnerskich realizowanych w ramach krajowych i regionalnych programów operacyjnych w okresie perspektywy finansowej 2007-2013
 • Ocena systemu instytucjonalnego oraz systemu zarządzania i kontroli Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013: możliwości optymalizacji funkcjonowania
 • Analiza wpływu projektów realizowanych w ramach Działania 1.5 ZPORR na rozbudowę infrastruktury społeczeństwa informacyjnego
 • Ewaluacja projektów budujących potencjał organizacji wspierających osoby niepełnosprawne poszukujące pracy
 • CRZL”
 • na spełnianie przez Polskę kryteriów z Maastricht”

  Program zostany omówiony w aspekcie wpływu w wymienionych nizej uprawomocnionych dotacyjnie sektorach (przyporządkowanie wg PKD).:
 • Działalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę zwierząt gospodarskich
 • Produkcja ceramicznych izolatorów i osłon izolacyjnych
 • Produkcja mebli kuchennych
 • Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej
 • Sprzedaż detaliczna nagrań dźwiękowych i audiowizualnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Przygotowywanie i podawanie napojów
 • Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne
 • Działalność muzeów

  Dla priorytetu „Szkolenie bezrobotnych audytowi zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie następujących powiatów: strzeliński oraz m. Bielsko-Biała

  Upoważnieni beneficjenci to: Beata Keska Firma Handlowa „MIX/MAX”, PAGED S.A., „POLBUS-PKS” Sp. z o.o, CYNTIA sp. z o.o., SAV Sp. z o.o. , Stowarzyszenie Telewizji Osiedlowej „Hutnik” , APPTAMINS , Flowair Głogowski i Brzeziński Sp. j. , Główny Geodeta Kraju, MONIT.pl KACPER GĄSIENNICA BYRCYN, PUH IVES Flis Waldemar Leszek, Województwo Kujawsko-Pomorskie, encja.com , Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe Form Radosław Guza, Gruppo Bitumi Poland Sp. z o.o.

  Wszystkich Zainteresowanych prosimy o zgłoszenia e-mail.