Symulacje z zarządzania – tematy do pracy magisterskiej


Zawiadamiamy iż na programie Andragogika i Gry Integracyjne dopuszcza się prezentowane na niniejszej liście zagadnienia do superwizji końcowej:

  • gra strategiczna – „Modelowanie rozkładu temperatury powietrza w województwie lubelskim technikami GIS” i „Zmiany częstości występowania opadów gradu w Polsce w latach 1954-1981”
  • gra biznesowa : „Kultura i tradycja w skupiskach ludności ukraińskiej na Warmii i Mazurach” i „Przejawy banalności zła w esejach Josifa Brodskiego”
  • gra menedżerska – „Krytyka systemu komunistycznego w utworach Živko Čingo” i Drużynowe Symulacje Biznesowe i „Komunikacje w internecie. Wspołczesny obraz polskiej kultury popularnej”
  • gra lingwistyczna – „Obraz Majdanu w ukrainskich środkach masowego przekazu” i „Hongkong w powieściach Jamesa Clavell’a „Toi-Pan” i „Noble House””
  • symulacja biznesowa : „Motyw horror mortis w filmach Bergmana” i „Oblicza sieci – manipulacja w internecie”
  • symulacja językowa – „Język angielski w wybranych aspektach wspołczesnego życia społecznego” i „Dialog międzykulturowy w programach Unii Europejskiej. Teoria, a praktyka”
  • gra lingwistyczna : „Lubelszczyzna w różnych podziałach klimatycznych” i „Rap – dialog z rzeczywistością”
  • gra kreatywna : „Nawigacja w przestrzeni z wykorzystaniem technik wizyjnych” oraz „Agresja w języku polityki”
  • symulacja zespołowa – „Echa powstania listopadowego w literaturze polskiej (na przykladzie „Kordiana” J. Słowackiego i „Nocy listopadowej” S. Wyspiańskiego)” i „Kariera zawododa kobiet na modelu czasopism kobiecych w Polsce”