Dofinansowanie na treningi HR


Informujemy że w ramach funduszu dotacyjnego „Świętokrzyski Fundusz Pomocowy” do ostatniego etapu przechodzą poniższe granty:

 • wypracowanie mobilnej ogólnopolskiej platformy doradczej do automatycznych analiz biznesowych dla MSP – warsztaty ze stresu
 • zbudowanie mobilnej, narzędziowej e-usługi służącej do archiwizacji i odzyskiwania danych dla osób fizycznych oraz przedsiębiorstw – szkolenia sprzedażowe
 • Zamknięte SzkoleniaZarządzanie Czasem – szkolenia handlowe
 • – warsztaty negocjacyjne
 • zbudowanie portalu profilaktyczno-edukacyjnego w zakresie klinicznej i genetycznej diagnostyki onkologicznej – warsztaty z komunikacji
 • zbudowanie publicznego serwisu do zarządzania treścią stron www “ AdminWEB – szkolenia ze stresu
 • stworzenie wirtualnej przymierzalni ubrań zaimplementowanie nowej e-usługi – szkolenia z przywództwa
 • wzrost potencjału badawczego laboratorium poprzez zastosowanie innowacyjnych procedury – szkolenia z przywództwa
 • zwiększenie sprzedaży importowej WIT-POL sj poprzez realizację koncepcji ekspansji importu – szkolenia z kreatywności
 • 4VOD – platforma agregacji i transmisji materiałów telewizyjnych w sieciach IP – szkolenia zamkniete
 • B2B nową ścieżką intensyfikacji dla partnerów biznesowych Firmy RESGRAPH – warsztaty interpersonalne
 • Bifalina – pozyskanie zewnętrznego inwestora poprzez debiut na rynku NewConnect firmy spin-off – warsztaty interpersonalne
 • Budowa i uruchomienie platformy informatycznej do zdalnego zarządzania procesami przygotowania materiałów elektronicznych do druku offsetowego – szkolenia z przywództwa
 • Budowa oraz promocja internetowej platformy oceny pracodawców i usług HR – treningi handlowe
 • Doustny nowoczesny lek stosowany w leczeniu chorób neurodegeneracyjnych związanych z zaburzeniami czynności receptora NMDA – szkolenia menedżerskie
 • E-Biuro Rachunkowe – platforma wspierająca pozyskiwanie i generowanie informacji finansowej i zarządczej – szkolenia menedżerskie
 • multimedialny model Współpracy Wydawniczej – szkolenia z delegowania