Gry strategiczne – podstawy programowe do pracy zaliczeniowej


Potwierdzamy iż na kursie Trening Kreatywny i Symulacje Umiejętnościowe rekomendujemy następujące publikacje do pracy dyplomowej:

  • gra zespołowa : „Język jako narzędzie komunikacji w wieloosobowej fabularnej grze komputerowej World of Warcraft” oraz „Atereotypizacja roli Kobiety w polskiej reklamie telewizyjnej”
  • zabawa edukacyjna – „Natura czy kultura? O stylach komunikacyjnych kobiety i mężczyzny” i „Problem eutanazji – aspekty prawno-społeczne”
  • gra komunikacyjna : „Prola i miejsce antycznej retoryki we współczesnej arabskiej sztuce” oraz Inżynierskie Symulacje Menedżerskie oraz „Obraz Francji w „Lalce” Bolesława Prusa i jej adaptacji filmowych”
  • zabawa zespołowa – „Komunikacja czy manipulacja w mediach. Wybrane aspekty socjologiczne i psychologiczne” i „Prawosławie na Dalekim Wschodzie”
  • zabawa decyzyjna : „Warunki klimatyczne Sudetów” i „Media na Bałkanach i ich rola w ksztaltowaniu ogólnej świadomości kulturowej w różych społeczeństwach w różnych okresach”
  • zabawa strategiczna – „Dwa filmowe obrazy związku Fryderyka Chopina i George Sand: „Błękitna nuta Andrzeja” Żuławskiego oraz „Chopin. Pragnienie Miłości” Jerzego Antczaka” i „Początki chrześcijaństwa. Chrzest Polski i Bułgarii”
  • gra zespołowa – „Bohaterowie bajek w bułgarskim i ukraińskim folklorze” i „Porównanie warunków pobytu kuracjuszy w Uzdrowisku Nałeczów i w Uzdrowisku Ciechocinek”
  • zabawa decyzyjna : „Armia Krajowa w Wielkopolsce. Mikrohistoria w Konfrontacji z historiografią” oraz „Monitor wobec kultury i spraw społecznych w epoce stanisławowskiej”
  • symulacja menedżerska : „Ewolucja mechanizmów propagandy w środkach komunikacji masowej” oraz „Koncepcja miłości romantycznej na podstawie dostępnych utworów literackich”