Informacja – test – Szkoła Trenerów

Ogłoszenie – zaliczenie – Szkoła Dla TrenerówW tym miejscu prezentujemy aktualne zadania egzaminacyjne dla kursantów „Akademia Instruktorów Przywództwa:

Rolą szkoleniowca w Szkole Trenerów jest przeprowadzenie analizy potrzeb szkoleniowych zespołu jednej z przedstawionych tutaj jednostek niepublicznych i fundacji, a następnie przygotowanie dla niej kursu na najlepiej odpowiadający ich oczekiwaniom jeden z wymienionych tutaj problemów.

Pierwszym projektem winien być blog seminaryjny tematyczne treningi z coachingu

SZKOŁA TRENERÓW PROPONUJE DO TESTU RÓWNIEŻ TE TEMATY SZKOLENIA:

 • Budowanie partnerskich relacji handlowych
 • Komunikacja wewnętrzna – od przypadku do strategii
 • Skuteczne kierowanie zespołem
 • Konsorcja, partnerstwa i koalicje – efektywna współpraca w ramach wielu podmiotów


  ZESTAWIENIE STOWARZYSZEŃ DLA KTÓRYCH MOŻLIWIE JEST REALIZACJA SZKOLENIA:

 • ZARZĄD REGIONU ZIEMI PRZEMYSKIEJ”
 • SAMODZIELNE KOŁO TERENOWE NR 93 SPOŁECZNEGO TOWARZYSTWA OŚWIATOWEGO W MIKOŁAJKACH
 • STOWARZYSZENIE UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU
 • KLUB SPORTOWY „WODNIK” ŚREM
 • STOWARZYSZENIE WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA POWIATU OTWOCKIEGO
 • FUNDACJA WSPIERANIA EDUKACJI IM. ZBIGNIEWA GORZELAŃCZYKA
 • POLSKIE STOWARZYSZENIE DIABETYKÓW KOŁO POMOCY DZIECIOM I MŁODZIEŻY Z CUKRZYCĄ W PŁOCKU
 • ŁOMŻYŃSKIE TOWARZYSTWO MUZYCZNE
 • OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W GDAŃSKU
 • SISKOM – STOWARZYSZENIE INTEGRACJI STOŁECZNEJ KOMUNIKACJI
 • TOWARZYSTWO MIŁOŚNIKÓW LWOWA I KRESÓW POŁUDNIOWO – WSCHODNICH ODDZIAŁ MIŁOŚNIKÓW KOŁOMYI „POKUCIE” WE WROCŁAWIU
 • CHORĄGIEW ZACHODNIOPOMORSKA ZWIĄZKU HARCERSTWA POLSKIEGO
 • EUROPEJSKA FEDERACJA DORADCÓW FINANSOWYCH – EFFP POLSKA
 • FUNDACJA „AUTYZM BEZ TABU”
 • TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DZIECI ODDZIAŁ MIEJSKI W BYTOMIU