Scenki edukacyjne – tezy do pracy magisterskiej


Ogłaszamy że na kursie Metodyka Kształceniowa i Gry Szkoleniowe zalecamy prezentowane na niniejszej liście książki do pracy dyplomowej:

  • gra decyzyjna : „Globalizacja szanse i zagrożenia dla wspólnego świata” oraz „Życie w nazistowskich obozach koncentracyjnych i obozach zagłady”
  • gra komunikacyjna – „Protestantyzm w Polsce i na Bałkanach” oraz „O jedności Europy na modelu ocenianych tekstów Jana Pawła II”
  • gra strategiczna – „Kierunki wyjazdów turystycznych studentów Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej oraz Wydziału Mechanicznego Politechniki Lubelskiej w 2012 roku” oraz Samorozwojowe Gry oraz „Filmowe wyobrażenie wątków ewangelicznych”
  • symulacja słownikowa – „Świat jest teatrem, aktorami ludzie czyli medialny ekshibiocjanizm jako spektlakt jednego aktora” oraz „Źródła i znaczenie fantastyki w twórczości Adama Mickiewicza (na modelu II cz. Dziadów)”
  • symulacja kreatywna – „Terroryzm islamski przypadek Al.-Kaidy” oraz „Bułgarskie fascynacje Polaków na przestrzeni wieków”
  • zabawa komunikacyjna – „Zróżnicowanie w podejściu do zdrowia w zaleźności od religii na przykladzie chrześcijanstwa i islamu” i „Ochrona praw dziecka ”
  • zabawa słownikowa : „Żandarmeria Wojskowa. Struktura zadania prawne sspekty funkcjonowania” i „Język propagandy polskich radykalnych ugrupowań politycznych na stronach internetowych”
  • symulacja edukacyjna – „Procesy czarownic w Wielkopolsce na podstawie obserwowanych przekazów literackich (od XVI do XVII wieku)” oraz „Gnieźnieńska prasa drukowana a kampanie wyborcze w 2006 r.”
  • gra decyzyjna : „Fenomen plotki w ponowoczesności” i „Rzecznik Praw Dziecka w systemie organów Państwa”