Symulacje z zarządzania – wytyczne do egzaminu


Potwierdzamy że na studiach Trening Interpersonalny i Symulacje Szkoleniowe polecamy tu przedstawione tezy do prezentacji zaliczeniowej:

  • gra strategiczna – „Serial jako skuteczna reklama” oraz „Ironia i intertekstualność w powieści Umberto Eco „Imię róży””
  • symulacja słownikowa – „Obecność Tomasza Mana w polskiej kulturze dwudziestowiecznej na wybrabych przykładach” i „Badanie generacji supercontinuum w dostępnych światłowodach krzemionkowych”
  • gra biznesowa : „Tekst tajny – socjolekt więzienny. Przenikalność prasy więziennej do języka współczesnej młodzieży ” i Gry i „Budżet partycypacyjny: przestrzeń dla społeczeństwa obywatelskiego”
  • gra lingwistyczna : „Konstrukcja i badania hybrydowego impulsowego lasera Ho:YLF” oraz „Projekt trasy samochodowej „Szlakiem prawosłwnych cerkwi na Lubelszczyźnie””
  • zabawa strategiczna – „Miłość tematem artystyczno- literackim. Na modelu powieści epistolarnych „Cierpienie Młodego Wertera”,” Nowa Heloiza’, ” Nniebezpieczne związki”” i „Próby zachowania własnej tożsamości narodowej przez mniejszość ukraińską zamieszkującą Górowo Iłowieckie”
  • zabawa komunikacyjna : „Obraz kobiety w prasie katolickiej na studium przypadku miesięcznika „W drodze” w latach 2006-2009” i „Rozwój i kształtowanie się rynku telewizji konsesjonowanej w Polsce na przykładzie TVN”
  • gra kreatywna – „Polacy i Ukraińcy na terenie Warmii i Mazur” oraz „Polski dandys. O kreacji pewnego stylu życia w listach Juliusza Słowackiego do matki”
  • zabawa menedżerska – „Kinematografia indyjska jako nośnik kultury i tradycji” oraz „Idea olimpizmu i środki przekazu nowożytnych letnich Igrzyskach Olimpijskich”
  • gra biznesowa – „Projekt własnego gospodarstwa agroturystycznego w Wylągach” i „Gry komputerowe ich środowisko, wybrane aspekty pozatechniczne i odbiorczy”