Ogłoszenie – zadania końcowe – Szkoła Trenerów

Informacja – weryfikacja – Szkolenie Dla TrenerówNiniejszym publikujemy obowiazujace w tym miesiącu zadania egzaminacyjne dla uczestników kursu „Szkoła Coachów Przywództwa:

Zadaniem trenera w Szkole Trenerów jest diagnoza celów rozwojowych załogi jednej z niżej wymienionych organizacji non profit, a w kolejnym kroku przeprowadzenie dla tej jednostki kursu na najlepiej odpowiadający ich oczekiwaniom jeden z wymienionych tutaj tematów.

Głównym elementem pracy musi koniecznie zostać blog seminaryjny tanie szkolenia biznesowe

SZKOŁA TRENERÓW UMOŻLIWIA DO WYKORZYSTANIA TAKŻE NASTĘPUJĄCE TEMATY SZKOLENIA:

 • Negocjacje w biznesie
 • Efektywność osobista zasady i metody organizacji czasu własnej pracy
 • Prowadzenie rozmów oceniających
 • Motywowanie pracowników i współpracowników


  LISTA STOWARZYSZEŃ DLA KTÓRYCH UMOŻLIWIAMY PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA:

 • STOWARZYSZENIE POMOCY OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM W ZATRUDNIENIU, REHABILITACJI I REWALIDACJI „INTEGRACJA”
 • STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNEJ RUCHOWO „RAZEM”
 • JACHT KLUB „OPTY”
 • LUDOWY KLUB SPORTOWY „ZAPORA” WAPIENICA
 • STOWARZYSZENIE OŚWIATOWO-KULTURALNE W SKRZELCZYCACH
 • FUNDACJA POMOCY DZIECIOM I MŁODZIEŻY Z USZKODZENIEM MÓZGU
 • TOWARZYSTWO MIŁOŚNIKÓW KOSZALIŃSKIEJ WĄSKOTORÓWKI
 • „ROYAL RANGERS POLSKA”
 • FUNDACJA FAMILIA W ŚREMIE
 • „ROZWÓJ I PROMOCJA GMINY JASTRZĄB”
 • UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY „OLIMP” PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 9 W DĘBICY
 • KRAKOWSKI KLUB NARCIARSKI SIEPRAW-SKI
 • STOWARZYSZENIE RODZIN DZIECI I OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
 • STOWARZYSZENIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ICH RODZIN I PRZYJACIÓŁ „PRZYSTAŃ”
 • NOWORUDZKIE STOWARZYSZENIE „CZTEROLISTNA KONICZYNKA”