Międzynarodowe treningi menedżerskie

 • E-usługi szansą intensyfikacji Firmy EDU LOGISTIC
 • Foresight regionalny dla szkół wyższych Warszawy i Mazowsza „Akademickie Mazowsze 2030”;
 • Funkcjonalizowane alkinylopodstawione związki krzemoorganiczne i germanoorganiczne – treningi z kreatywności
 • Informatyzacja procesów biznesowych szansą poprawy efektywności działania firmy – szkolenia pracownicze i weekendowe szkolenia z przywództwa
 • modernizacyjne technologie drogą do dywersyfikacji oferty tub – warsztaty z przywództwa
 • Biznesowe Warsztaty Dla Kierowników – treningi interpersonalne i wyjazdowe szkolenia zamkniete
 • Internecik też dla dzieci – zapobieganie wykluczeniu społecznemu na terenie Gminy Chełmiec – etap II
 • cyfrowa koncepcja promocyjna oparta o moduł sztucznej inteligencji, przeznaczona dla podmiotów branży e-commerce, zwiększająca konwersję i przychody w e-handlu podmiotów zewnętrznych – warsztaty pracownicze
 • Inwestycje kapitałowe dla nowoczesnych przedsięwzięć – treningi menedżerskie
 • Konfigurator Domów – inteligentna usługa tworzenia projektów budynków mieszkalnych i zagospodarowania działki –
 • Giełda Mediowa – zoptymalizowana koncepcja służąca pośrednictwu w zakupie i sprzedaży kampanii reklamowych w mediach – szkolenia menedżerskie
 • mProfil – inteligentny wizytownik cyfrowy służący gromadzeniu i przekazywaniu profili wirtualnych w postaci Open-Wizytówki
 • Nowe kompaktowane materiały rafinujące i izolacyjne dla odlewnictwa metali – warsztaty negocjacyjne
 • NUKAT – Autostrada Informacji Cyfrowej – warsztaty handlowe
 • Otrzymywanie i zastosowanie pochodnych beta-diketonów – szkolenia zamkniete
 • Paletyzator – nowoczesne maszyna do automatycznego układania opakowań na paletach
 • Paszport do importu szansą na efektywny unowocześnienie firmy Creme sc na rynku zagranicznym – treningi negocjacyjne
 • – warsztaty ze stresu
 • Pozyskanie inwestora zewnętrznego i uruchomienie Stanusch Technologies na rynek NewConnect
 • Prace rozwojowe nad nowym systemem informatycznym dla obiektów hotelarsko-gastronomicznych oraz uruchomienie ich rezultatów w firmie GiP – treningi z delegowania
 • Przygotowaniu planu rozwoju importu towarów firmy HH Poland na rynki zagraniczne – treningi handlowe
 • Rowój Firmy Grześkowiak Spółka Jawna poprzez import
 • wzmocnienie strategii działania importu na rynkach europejskich firmy Marbo – szkolenia zamkniete
 • wzmocnienie strategii działania nowoczesnych metodyki przeciwpożarowych opartych na systemach mgłowych i gazowych
 • skok technologiczny działalności importowej przez udział w misji gospodarczej do USA – treningi z kreatywności
 • skok technologiczny firmy BESTA we Wrocławiu, poprzez implementacja planu intensyfikacji importu
 • skok technologiczny firmy SERPOL COSMETICS poprzez eksport produktów w kierunku rynków UE – warsztaty z obslugi klienta
 • skok technologiczny predsiębiorstwa STREFY KOMFORTU Anna Śpiewak poprzez uruchomienie portalu DECODOMpl
 • RYBOZYMY ANTY-miRNA JAKO POTENCJALNE TERAPEUTYKI W LECZENIU GUZÓW MÓZGU U LUDZI – warsztaty z zarządzania czasem
 • Świadczenie e-usługi generowania perspektyw sprzedażowych (lead generation)
 • TOPSPOTpl – zdalna struktura ofertowa dla firm z e-usługami DISPLAY i SEARCH – treningi interpersonalne
 • Usprawnienie współpracy firmy MOTPOL Sp J (z Płońska) z Partnerami w wyniku rozbudowy systemu informatycznego – szkolenia z przywództwa
 • Uzyskanie ochrony własności przemysłowej wynalazku „system nadciśnieniowego zabezpieczenia pionowych dróg ewakuacyjnych przed zadymieniem”
 • Wdrozenie produkcji nowoczesnych słupów oswietleniowych przy wykorzystaniu nowoczesnej metodyki laserowej – warsztaty pracownicze
 • wzmocnienie na stworzenie planu ekspansji działalności eksportowej firmy OZZ Robert Lubański – warsztaty z komunikacji
 • wzmocnienie usług doradczych niezbędnych do zainicjowania działalności eksportowej
 • Wyposażenie w sprzęt i materiały biurowe Instytucji Pośredniczącej w MG w 2011 r – warsztaty firmowe
 • Wytworzenie i promocja internetowego kursu języka niemieckiego – warsztaty z kreatywności
 • Zaprojektowanie zzaudytowanie i uruchomienie produkcji fasad antydetonacyjnych przez AL-BUD
 • pozyskanie i implementacja wielopoziomowego procesu ONETASK usprawniającego procesy wymiany informacji pomiędzy firmą Netizens i klientami – treningi pracownicze
 • zakup usług doradczych dla opracowania koncepcji ekspansji importu firmy UNIWAG – szkolenia biznesowe}