Ćwiczenia biznesowe – rocznik dr Kreczmar


Scenki menedżerskie – bibliografia na kurs:

 • Gry Menedżerskie poziom postawowy
 • Analiza potrzeb potencjalnych beneficjentów XI Priorytetu POIiŚ w zakresie działań menedżerskich i finansowych przewidzianych do realizacji w ramach Priorytetu z uwzględnieniem stanu infrastruktury społecznej w sektorze kultury
 • Symulacje szkoleniowe , mgr A. Cygankiewicz
 • Beskidzkie ścieżki pisarzy
 • Historia etnografii polskiej
 • Gry menedżerskie , mgr C. Chudziński
 • Ocena biznesowa działań menedżerskich i finansowych PO KL w obszarze edukacji w wojewódzwie dolnośląskim
 • Ocena biznesowa komplementarności wewnętrznej i zewnętrznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego
 • Ocena biznesowa zakresu wykorzystania materiałów informacyjno-promocyjnych (gadżetów) w projektach szkoleniowych realizowanych przez beneficjentów w ramach POKL
 • Rumunia w polityce Wielkich Mocarstw 1944-1947
 • Tatry Wysokie, t. 7. Wyd. II
 • Zabytki architektury Dolnego Śląska
 • Powiatowy Konkurs Wiedzy o Powiecie Bodeńskim
 • obiekt – Tadeusz (446)
 • Niewidomi – mity i fakty – Stanisław Kotowski (1116)
 • Andromeda znaczy śmierć – Michael Crichton (1669)
 • Król Azis – Kornel Makuszyński (2574)
 • Wdowia woda – Igor Cyprjak (2925)
 • Dawny palestrant – Józef Ignacy Kraszewski (3860)
 • Kierowanie – James Stoner, Charles Wankel (4451)
 • Pociąg do ciepłego kraju – Siergiej Łukanienko (5208)
 • Body building – Stoigniew Rumszewicz (5461)
 • Listy spod Morwy – Gustaw Morcinek (6183)
 • Oprócz głosu – Szkice krytyczno-literackie – Edward Balcerzan (6778)
 • Gry menedżerskie , dr hab. A. Brol