Gry strategiczne – grupa doc. Leśniewski


Gry edukacyjne – opracowania na wykłady:

 • Symulacje Dla Handlowców
 • Analiza potrzeb informacyjnych potencjalnych beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013
 • Symulacje szkoleniowe , prof. dr hab. E. Borecki
 • Badanie zarządzania jakości i wpływu projektów szkoleniowych w Działaniu 8.2 PO KL na upowszechnienie transferu wiedzy pomiędzy sferą nauki i gospodarki w województwie dolnośląskim
 • Mały Pieścień Kurpiowski – informator
 • Gry biznesowe , dr A. Bomba
 • Nomenklatura sakralna w praktyce przewodnickiej
 • Ocena biznesowa skuteczności i efektywności instytucji uczestniczących we wdrażaniu komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w tym procesu komunikacji wewnętrznej
 • Określenie zasadności finansowania projektów szkoleniowych w zakresie poprawy efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii na terenie województwa zachodniopomorskiego w ramach finansowania zwrotnego
 • Słownik terminów geograficznych Ameryki Łacińskiej
 • Warmia i Mazury – panorama turystyczna
 • Zagłada Żydów w Krakowie
 • Konkurs z języka angielskiego „Konkurs wiedzy o Australii”
 • Skycan – Allen Steele (555)
 • Chatka Puchatka – A. A. Milne (1394)
 • Mroczna wieża (tom 2 – Powołanie trójki) – Stephen King (2009)
 • Zdobycie władzy – Czesław Miłosz (2288)
 • Żebracy na koniach – Nancy Kress (2659)
 • Opowieści z dzikich pól – Jacek Komuda (3855)
 • Czterdzieści osiem godzin – Alistair Maclean (4348)
 • Misja – Leszek Karlik (5046)
 • Dogs of war – Oparski (5312)
 • U bram raju – Henryk Sienkiewicz (6062)
 • Czarna księga – Perl – Steven Holzner (7480)
 • Gry z zarządzania , dr hab. E. Chmielowski