Gry szkoleniowe – materiały do egzaminu


Potwierdzamy iż na kursie Kształcenie Alternatywne i Symulacje Umiejętnościowe dopuszczamy tu przedstawione zagadnienia do zaliczenia:

  • zabawa decyzyjna : „Susze meteorologiczne w Polsce srodkowo-wschodniej” i „Stosunki amerykańsko-radzieckie w okresie prezydentury Rolanda W. Regana”
  • zabawa komunikacyjna – „Problemy z przystosowaniem do życia w społeczeństwie informacyjnym. Aspekty socjologiczne i kulturowe” i „Ewolucja mechanizmów propagandy w środkach komunikacji masowej”
  • zabawa biznesowa : „Promocja gminy-droga do samorządowego sukcesu na przykladzie gminy Dąbrowa w województwie kujawsko-pomorskim ” oraz Słownikowe Symulacje Menedżerskie oraz „Obszary ekologicznego zagrożenia w Polsce”
  • symulacja kreatywna : „Kulturowy wizerunek kobiet w mediach współczesnych” i „Rada Państw Morza Bałtyckiego”
  • zabawa zespołowa : „Sadyzm. Współczesna recepcja filozofii Markiza de Sade na studium przypadku filmu” oraz „Wschód i zachód w powieści Richarda Masona „Świat Suzie Wang””
  • zabawa komunikacyjna : „Polki we współczesnym życiu politycznym” i „Językowa kreacja kobiety w prasie kobiecej”
  • zabawa zespołowa – „Wizerunek kobiety w reklamie prasowej” i „Komunikacja rocznego dziecka”
  • zabawa kreatywna : „Dj i Vj. Dopasowanie muzyki do obrazu. Dopasowanie obrazu do muzyki” oraz „Stereotypy polsko-hiszpańskie”
  • zabawa biznesowa : „Matteo Ricci SJ – wizjoner ewangelizacji i Dalekiego Wschodu” oraz „Komedia w średniowieczu”