Spotkanie raportujące – powiadomienie uczestników – fundusze unijne

W związku z podsumowaniem działania funduszowego nr PIJR/71 1 5 /2015 zapraszamy wszystkich na konferencję poświeconą weryfikacji wykorzystania dotacji z Europejskiego Programu Infrastrukturalnego

Porządek dyskusja w czasie konferencji obejmuje wymienione tu zespoły robocze:

 • Inwestycje realizowane w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004 – 2006” oraz przyczyny różnego zainteresowania beneficjentów poszczególnymi typami projektów
 • Ocena komplementarności działań na obszarach wiejskich podejmowanych w ramach Polityki Spójności, Wspólnej Polityki Rolnej i Wspólnej Polityki Rybackiej
 • Komplementarność działań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013
 • Efekty wsparcia sfery badawczo-rozwojowej w SPO-WKP w kontekście rozpoczęcia realizacji PO IG
 • Pomiar jakości wdrożenia założeń EFS na przykładzie kursu edukacyjnego Hotele Na Treningi w Nałęczowie
 • Ewaluacja bieżąca Programu Operacyjnego „Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUALdla Polski 2004-2006” RAPORT KOŃCOWY
 • Badanie potencjału instytucji realizujących zadania Polityki Społecznej w województwie warmińsko-mazurskim
 • Ocena systemu zarządzania Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki na poziomie Priorytetów VI, VII, VIII, IX – komponent regionalny
 • Analiza systemu wskaźników monitorowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013
 • Analiza potrzeb potencjalnych beneficjentów XI Priorytetu POIiŚ w zakresie działań przewidzianych do realizacji w ramach Priorytetu z uwzględnieniem stanu infrastruktury społecznej w sektorze kultury
 • Badanie ankietowe dotyczące realizacji projektów w ramach Działania 1.2 i 1.3 SPO RZL
 • Ocena realizacji wskaźników monitorowania dla komponentu regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie małopolskim
 • Ocena zbieżności rozwoju społeczno-gospodarczego Polski z Unią Europejską

  Projekt będzie omówiony w aspekcie skutków wdrożenia w poniższych dotowanych sektorach (identyfikacja wg PKD).:
 • Produkcja makaronów, klusek, kuskusu i podobnych wyrobów mącznych
 • Produkcja ceramicznych wyrobów sanitarnych
 • Naprawa i konserwacja statków powietrznych i statków kosmicznych
 • Sprzedaż hurtowa żywych zwierząt
 • Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego
 • Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
 • Badania i analizy techniczne
 • Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej

  Dla priorytetu „Programy Szkoleniowe dyskusji zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie niniejszych powiatów: myślenicki oraz brzozowski

  Upoważnieni beneficjenci to: „CETECH” Sp. z o.o., ROLNAS Sp. z o.o., WYBOROWA S.A., PHPU IMA ZPCHR spółka jawna, Spółdzielnia Mieszkaniowa , BEL-SAT Izabela Walczak , Bio-Test , DORADCY24 , iFusion , Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji, Rataj , Terma Technologie , Coffee Service Sp. z o.o, Przedsiębiorstwo Budowlano-Handlowe „Z. Niziński”, MEBLE 21 sp.j. Ciastoń Wojciech i Grzegorz

  Wszystkich Zainteresowanych prosimy o zgłoszenia e-mail.