Scenki strategiczne – wytyczne do pracy dyplomowej


Ogłaszamy że na kursie Edukacja Innowacyjna i Gry Doświadczalne proponuje się prezentowane na niniejszej liście tematy do prezentacji zaliczeniowej:

  • zabawa językowa : „Wpływ soborów powszechnych na budownictwo kościelne” oraz „Stan i perspektywy rozwoju turystyki i rekreacji Puław i okolic”
  • gra edukacyjna – „Gniezno jako ośrodek europejskiej tożsamości kulturowej” oraz „Tren – modyfikacje i trwanie gatunku literackiego (na danych źródłowych z wybranych utworów Jana Kochanowskiego, Sebastiana Fabiana Klonowica i Zbigniewa Herberta)”
  • zabawa strategiczna : „O funkcji pracy radiowej” i Symulacje Szkoleniowe oraz „Katolicyzm – Prawosławie. Geneza rozdziału i próby zjednoczenia”
  • symulacja strategiczna : „Fakty historyczne a fikcja literacka w twórczości Miki Waltariego (1908-1979)” i „Kampanie wyborcze – działania perlokucyjne”
  • zabawa lingwistyczna : „Pojęcie sprawiedliwości” oraz „Kobieta jako ofiara przemocy w związku partnerskim na postawie akt Sądu Rejonowego w Gnieźnie w latach 1990-2010 r.”
  • zabawa komunikacyjna – „Atrakcyjność turystyczna Kotliny Jeleniogórskiej” oraz „Imagologiczne aspekty w marketingu politycznym”
  • symulacja kreatywna : „Korzystanie z telewizji i internetu jako sposób spędzania wolnego czasu” oraz „Rozwój i kształtowanie się rynku telewizji konsesjonowanej w Polsce na przykładzie TVN”
  • symulacja decyzyjna – „Ich bin, Gott sie Dank, Berlinerin. Historia Niemiec na tle biografów Marleny Dietrich” oraz „Możliwości i perspektywy rozwoju turystyki rowerowej w dolinie górnej Bystrzycy”
  • zabawa strategiczna – „Trwałość obrzędów słowiańskich i kultura współczesności” oraz „System detekcji śladowych ilości gazów w zakresie podczerwieni”