Aktualności – zaliczenie – Szkolenie Trenerskie

Zawiadomienie – test – Kurs CoachówW tym miejscu prezentujemy aktualne zadania egzaminacyjne dla kandydatów w programie „Akademia Coachów Wewnętrznych:

Rolą trenera w Szkole Trenerów jest diagnoza celów rozwojowych pracowników jednej z niżej wymienionych jednostek pozarządowych i fundacji, a w kolejnym kroku przeprowadzenie dla niej szkolenia na najbardziej adekwatny do potrzeb jeden z poniższych problemów.

Pierwszym projektem winien być moduł zamknięte szkolenia dla HRu

SZKOŁA TRENERÓW DOPUSZCZA NA EGZAMINIE UZUPEŁNIAJĄCO NASTĘPUJĄCE TEMATY SZKOLENIA:

 • Ekspert marketingu i sprzedaży
 • Analiza rynku i strategie marketingowe – jakie są i jak wybrać tą skuteczną?
 • Asertywność to recepta na lepsze życie
 • Motywowanie pracowników i współpracowników


  ZESTAWIENIE STOWARZYSZEŃ DLA KTÓRYCH ZALECANE JEST REALIZACJA SZKOLENIA:

 • ORATORIUM IM. ŚW. JANA BOSKO
 • STOWARZYSZENIE NA RZECZ PROMOCJI ZDROWIA CURATUS
 • STOWARZYSZENIE „DZIEDZICTWO” ŚWIĘTEGO JANA SARKANDRA
 • FUNDACJA „UŚMIECH DZIECKA”
 • FUNDACJA ARTGARD – ART GUARD FOUNDATION
 • STOWARZYSZENIE NA RZECZ WSPIERANIA ROZWOJU OSÓB O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH „SZANSA”
 • STOWARZYSZENIE „NASZE WYCIECZKI”
 • UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY „CONRAD”
 • STOWARZYSZENIE EDUKACYJNE WOLNA SZKOŁA WALDORFSKA
 • STOWARZYSZENIE „RODZINA”
 • BYDGOSKIE STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ CHORYCH NA FENYLOKETONURIĘ
 • FUNDACJA INICJATYW SPOŁECZNIE ODPOWIEDZIALNYCH
 • ŻOLIBORSKIE STOWARZYSZENIE „DOM RODZINA CZŁOWIEK”
 • FUNDACJA NA RZECZ WSPIERANIA ODDZIAŁU ELEKTROKARDIOLOGII GÓRNOŚLĄSKIEGO OŚRODKA KARDIOLOGII W KATOWICACH-OCHOJCU „ELEKTROKARDIOLOGIA-OCHOJEC”
 • „DOBRO POWRACA – FUNDACJA NA RZECZ CHORYCH NA STWARDNIENIE ROZSIANE”