Gry z zarządzania – tezy do pracy magisterskiej


Informujemy iż na programie Metodyka Kształceniowa i Symulacje Szkoleniowe akceptujemy następujące tezy do superwizji końcowej:

  • symulacja edukacyjna – „Wikipedia jako „rzetelne” źrodło informacji” i „Cmentarz żydowski w Warcie nad Wartą. Współistnienie kultur, zagłada, pamięć”
  • zabawa decyzyjna – „Między Wschodem a Zachodem, przeszłościa i teraźniejszością, pomiędzy barbarzyństwem a cywilizacją – Bałkany w jednoczącej się Europie” oraz „Śląski regionalizm w przekazie medialnym”
  • gra kreatywna – „Zamek i zespół podworski w Janowcu nad Wisłą jako obiekt turystyczny” oraz Symulacje Biznesowe oraz „Modele wychowania w Grecji starożytnej”
  • symulacja edukacyjna : „Terroryzm międzynarodowy i metody jego zwalczania” oraz „Weryfikacja mobilnych systemów automatycznej biometrycznej weryfikacji osób i badanie ich efektywności”
  • gra biznesowa : „Wpływ narzędzi wyszukiwawczych na kształtowanie Word Wide Web” oraz „Media – wszechstronnie wykształcony pedagog, czy zły doradca życiowy? – Wpływ prasy młodzieżowej na zachowanie nastolatków”
  • symulacja kreatywna : „Techniczne możliwości wędrówek śladami Adama Mickiewicza po Wielkopolsce. Wielkopolska południowa” oraz „Uosobienie dobra na przykladzie gatunku fantasy”
  • symulacja decyzyjna : „Wiatry lokalne na Ziemi” oraz „Wizerunek kobiet, mężczyzn i dziecka we współczesnej, polskiej reklamie telewizyjnej ”
  • symulacja zespołowa – „Rola sloganu w reklamie” oraz „Gniezno i powiat gnieźnieński. Tożsamość kulturowa a współczesne kierunki rozwoju”
  • symulacja biznesowa – „Kreacja świata w polskich tekstach hip-hopowych” i „Rozwój polskich portali prasowych w latach 2000-2007 (na przykladzie ocenianych tytułów)”